Cenu politika

Elastīga cenu politika – atbilstošs variants katram!

Pamatprogramma Rūpes un attīstība – fiksētā cena € 560,00 iekļauts – uzturēšana, apmācība, padziļināta valodu apmācība, ne vairāk kā 16 bērnu grupā, plus ēdināšana – € 5,00 dienā. Parakstot līgumu, vecākam ir jāveic vienreizēja iemaksa €150,00.

Attīstības skolas apmeklēšana – € 80 (mēnesī).

Maksa par nodarbībām studijās no €4/stundā (atkarībā no izvēlētās studijas).

Jūsu ērtībai ir iespējams nepilnas dienas apmeklējums €2,13/st.

Apmaksa skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu no tekošā mēneša 1. līdz 15. datumam. Iespējami citi apmaksas varianti un veidi.

Aivija ir līdzfinansējumu ligumi ar dažādām pašvaldībām. Ja bērns tiek līdzfinansēts no pašvaldības, kurā viņš ir deklarēts, tad uzturēšanās maksa tiek samazināta par šo summu.


  • Slideshow