Dienas režīms

Aptuvenais dienas režīms

7.00 – 8.20 Bērnu sagaidīšana. Rotaļas aktivitāšu centros.

8.20 – 8.30 Rīta rosme. Gatavošanās brokastīm.

8.30 – 8.50 Brokastis.

8.50 – 9.10 Gatavošanās nodarbībām.

9.10 – 10.00 Rotaļnodarbības. Rotaļas aktivitāšu centros.

10.00 – 10.20 Ģērbjamies.

10.20 – 11.10 Staigājam, vērojam, spēlējam.

11.10 – 11.30 Gatavošanās pusdienām.

11.30 – 12.00 Pusdienas.

12.00 – 15.00 Saldus sapnīšus.

15.00 – 15.20 Gatavošanās launagam.

15.20 – 15.45 Launags.

15.45 – 16.00 Lasām grāmatas.

16.00 – 16.30 Rotaļas aktivitāšu centros.

16.30 – 16.50 Gatavojāmies pastaigai.

16.50 – 19.00 Pastaiga un vecāku sagaidīšana.

Cienījamie vecāki! Jau jūs šodien neplānojiet vest bērnu uz dārziņu, pabrīdiniet, lūdzu, par to audzinātāju vai iestādes administrāciju (tel. 67524597), paziņojot iemeslu.


  • Slideshow