Valodu apmācība

Bilingvālā apmācība ļauj bērniem bez jebkādām grūtībām sazināties ar apkārtējiem divās valodās. Nelielās grupās (6 – 8 cilv.) latviešu valodas nodarbībās ir bērni no krievu, latviešu un angļu ģimenēm. Viņi ar spēļu, dziesmu, izpriecu palīdzību ar prieku apgūst latviešu valodas pamatus. Ikdienā sazināšanās paralēli notiek krievu un latviešu valodā. Pēc vēlēšanās papildus tiek organizētas nodarbības latviešu valodas apguvei grupās un individuāli bērniem un pieaugušajiem.

Apzinoties svešvalodu zināšanu svarīgumu, mūsu pirmsskolas izglītības iestāde piedāvā iepazīties ar angļu valodu spēļu, muzikālā un izklaidējošā formā. Atrodoties bērnudārzā, bērniem ir iespēja arī ārpus nodarbībām sarunāties ar pasniedzēju angļu valodā (gatavojoties pastaigai, pusdienām). Papildus piedāvājam padziļinātu angļu valodas apmācību grupās.


  • Slideshow